محصولات

شکر

شکر یا ساکارز مهمترین منبع تامین انرژی بدن انسان است، شکر یا همان ساکارز را می توان از چغندر قند و نیشکر استخراج کرد.
شکر در شکلهای متنوع تولید و در صنایع گوناگون وهمچنین در مصارف عمومی مورد استفاده قرار می گیرد . فرمول شیمیایی ساکارز C12 H22 O11 است. ساکارز یک دی ساکارید است که از یک مولکول گلوکز و 2 مولکول فروکتوز تشکیل شده است. گلوکز و فروکتوز قندی های ساده (منوساکارید) هستند.

لینک دانلود کاتالوگ محصولات

شکر یا ساکارز مهمترین منبع تامین انرژی بدن انسان است، شکر یا همان ساکارز را می توان از چغندر قند و نیشکر استخراج کرد.
شکر در شکلهای متنوع تولید و در صنایع گوناگون وهمچنین در مصارف عمومی مورد استفاده قرار می گیرد . فرمول شیمیایی ساکارز C12 H22 O11 است. ساکارز یک دی ساکارید است که از یک مولکول گلوکز و 2 مولکول فروکتوز تشکیل شده است. گلوکز و فروکتوز قندی های ساده (منوساکارید) هستند.

لینک دانلود کاتالوگ محصولات

ملاس

تفاله و ملاس در واقع محصولات فرعی چغندر قند هستند که بعد از تبدیل چغندر قند به شکر به دست می آیند .تفاله و ملاس به علت دارا بودن فیبر فراوان ، در تهیه خوراک دام مورد استفاده قرار میگیرند که به دو صورت تفاله خشک آغشته به ملاس و بدون ملاس برای تغذیه دام مورد استفاده قرار میگیرد.

لینک دانلود کاتالوگ محصولات

تفاله و ملاس در واقع محصولات فرعی چغندر قند هستند که بعد از تبدیل چغندر قند به شکر به دست می آیند .تفاله و ملاس به علت دارا بودن فیبر فراوان ، در تهیه خوراک دام مورد استفاده قرار میگیرند که به دو صورت تفاله خشک آغشته به ملاس و بدون ملاس برای تغذیه دام مورد استفاده قرار میگیرد.

لینک دانلود کاتالوگ محصولات

تفاله خشک

تفاله چغندر همان خلال های حاصل از چغندر هستند که در فرایند عصاره گیری قند آن در حد امکان استخراج شده و در قسمت تفاله خشک کنی در اثر تماس با هوای گرم رطوبت خود را از دست داده و به شکل تفاله پرک انبار گیری می شود
اکثر کارخانجات قند تفاله پرک را با ملاس مخلوط و پس از چسبناک شدن آن بصورت تفاله فشنگی با بریکت( BRICET) بسته بندی و بفروش می رسانند.

لینک دانلود کاتالوگ محصولات

تفاله چغندر همان خلال های حاصل از چغندر هستند که در فرایند عصاره گیری قند آن در حد امکان استخراج شده و در قسمت تفاله خشک کنی در اثر تماس با هوای گرم رطوبت خود را از دست داده و به شکل تفاله پرک انبار گیری می شود
اکثر کارخانجات قند تفاله پرک را با ملاس مخلوط و پس از چسبناک شدن آن بصورت تفاله فشنگی با بریکت( BRICET) بسته بندی و بفروش می رسانند.

لینک دانلود کاتالوگ محصولات

شماتیک پخت و جداسازی شکر و پساب