شرکت کشت و صنعت قند خاورمیانه منتخب یکصد برند ملی با رویکرد مسئولیت اجتماعی - اردیبهشت 1402

روابط عمومی: شرکت کشت و صنعت قند خاورمیانه به عنوان بزرگترین کارخانه تولید شکر…


آگهی مناقصه عمومی خدمات پاکسازی و نظافت سایت صنعتی

شرکت کشت وصنعت قند خاورمیانه درنظر دارد خدمات مربوط به ایجاد محوطه سازی فضای…


آگهی مناقصه عمومی خدمات ایجاد محوطه سازی فضای سبز

شرکت کشت و صنعت قند خاورمیانه در نظر دارد خدمات مربوط به ایجاد محوطه سازی فضای…


پیام مدیرعامل شرکت کشت و صنعت قند خاورمیانه در پی افتخار آفرینی تیم والیبال

علیرضا جانی قربان مدیر عامل شرکت کشت و صنعت قند خاورمیانه در پیامی ضمن تبریک……


پیروزی مسابقات نیمه نهایی والیبال قهرمانی کارگران استان خوزستان اردیبهشت 1402

پیروزی بار دیگر سهم دستان توانمند تیم شرکت کشت و صنعت قند خاورمیانه شد. در…


صعود مقتدرانه تیم والیبال قند خاورمیانه به مرحله ی نیمه نهایی اردیبهشت 1402

با تکیه بر اتحاد، همدلی و تلاش ستودنی کارگران غیور استان خوزستان، مسابقات…


گام نخست بهره برداری از کشت پاییزه چغندرقند ۱۴۰۲ همراه با ورو کامیون های حامل چغندر قند

همزمان با نخستین گام بهره برداری از چغندرقند پاییزه یعنی روشن شدن کوره آهک و…


عملیات برداشت چغندر پاییزه 1402 شرکت کشت و صنعت قند خاورمیانه

عملیات برداشت چغندر، در قند خاورمیانه آغاز شد بهره برداری پاییزه شرکت کشت و…


آگهی مناقصه عمومی :خرید دیزل ژنراتور

شرکت کشت و صنعت قند خاورمیانه در نظر دارد نسبت به خرید دو دستگاه دیزل ژنراتور…


خرید چهل هزار تن سنگ آهک شرکت کشت و صنعت قند خاورمیانه

شرکت کشت  و صنعت قند خاورمیانه در نظر دارد نسبت به خرید و حمل سنگ آهک بشرح ذیل…