روابط عمومی ؛
شرکت کشت و صنعت قند خاورمیانه

مفتخر است در سی امین نمایشگاه ایران اگروفود میزبان شما همراهان همیشگی باشد
تاریخ برگزاری : 26 الی 29 خرداد 1402
محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران
سالن خلیج فارس ،طبقه اول ،غرفه شماره 31 و 32