روابط عمومی:

پس از یک دوره کار و فعالیت جدی و مستمر کارخانه کشت و صنعت قند خاورمیانه آماده بهره برداری چغندر بهاره گردید.

ورود اولین کامیون های حامل چغندر قند از نواحی غرب و شمال غربی کشور در تاریخ بیست و دوم شهریور ماه 1402 طی مراسی وارد کارخانه شد .

استقبال از ورود اولین کامیون رویدادی مهم و پر اهمیت است که مدیران و همکاران در کارخانه کشت و صنعت قند خاورمیانه آن را جشن گرفته

و با قرائت قرآن و توزیع خیرات در بین نیازمندان این سرآغاز شیرین را گرامی میدارند.

در همین راستا کار تولید در هفته جاری شروع خواهد شد

این موفقیت چشم گیر را به کارکنان شریف ، همکاران گرامی ،کشاورزان زحمت کش چغندر کار و تمامی مدیران و مسئولان کارخانه تبریک عرض مینماییم .

امید که با افزایش تولید شکر با کیفیت در سال جاری بتوانیم تفاوت معنا داری در اقتصاد استان ایجاد نمایی.