علیرضا جانی قربان مدیر عامل شرکت کشت و صنعت قند خاورمیانه در پیامی ضمن تبریک به

مناسبت افتخار آفرینی تیم والیبال این شرکت در کسب مقام نایب قهرمانی  مسابقات استانی کارگران.

از زحمات آن ها تقدیر ‌و تشکر به عمل آوردند.
متن پیام مدیرعامل به شرح ذیل است :

پیروزی، پرشی است به اندازه بلندای آسمان که همواره دل را شاد و لحظه ها را ماندگار می سازد.

فرصت را مغتنم دانسته و صمیمانه کسب مقام دوم مسابقات والیبال کارگران استان خوزستان را به تک تک اعضای تیم

و تمامی پرسنل شرکت کشت و صنعت قند خاورمیانه تبریک می گویم.
و از یکتا هستی بخش جهان برایتان سلامتی و سعادت همراه با موفقیت های بیشمار خواستارم.
علیرضا جانی قربان

ایستاده از راست: حسین سرخه، علی ربیعی نیا ، علی دیناروند، میلاد فریدونی زاده ، احسان پاپی ، محمد جواد شاه رکنی ، سید صدرالدین نوری ، اکبر فریدونی ، عبدالناصر شهاوند
نشسته از راست: امین نجف آبادی ، سلمان کاید خورده ، جواد دیناروند ، علی رئیسی ، محمد خسروی کیانی ، محمد خیراله بیاتیانی