عملیات برداشت چغندر، در قند خاورمیانه آغاز شد بهره برداری پاییزه شرکت کشت و صنعت قند خاورمیانه با شروع اولین مرحله از عملیات برداشت یعنی برگ زنی چغندر قند پاییزه، در تاریخ 29 فروردین ماه 1402، آغاز شد.

برداشت محصول چغندرقند از اهمیت و حساسیت بالایی برخوردار است چرا که اجرای درست آن روی کیفیت و عیار چغندرقند قبل از ورود به کارخانه تاثیر زیادی دارد؛ از این رو عملیات برداشت، نیازمند برنامه ریزی و دقت بسیار در اجراست. در راستای همراهی همیشگی شرکت کشت و صنعت قند خاورمیانه با کشاورزان مجموعه، عملیات برداشت، به عنوان یک خدمت، با زمان بندی دقیق و طی سه مرحله ذیل توسط متخصصین شرکت توسعه کشاورزی قند خاورمیانه انجام می شود: مرحله چاپر (خرد کن برگ و دمبرگ چغندرقند) مرحله تاپر (جداکننده دمبرگ های اضافی بر روی ریشه) مرحله دیگِر (خارج کننده ریشه چغندرقند از خاک ) فرایند برداشت با شروع عملیات برگ زنی یا چاپر که به معنای قطع برگ و دم برگ های چغندرهای رسیده ی در خاک است، در زمان تعیین شده توسط مهندسین آغاز می شود. پس از این مرحله نوبت به مرحله تاپر می رسد که طی آن دمبرگ های اضافی بر روی ریشه توسط دستگاه تاپر جدا شده و در پایان فرآیند برداشت، دستگاه دیگِر، چغندرها را از خاک خارج کرده تا آماده بارگیری و انتقال به کارخانه کشت و صنعت قندخاورمیانه شوند. بدین طریق شرکت کشت صنعت قند خاورمیانه به عنوان دارنده رتبه اول تولید شکر از چغندر پاییزه، برداشت دسترنج کشاورزان پر تلاش خود را که از اصلی ترین ارکان دست یافتن به این رتبه هستند، با دقتی وصف نشدنی توسط متخصصین شرکت توسعه کشاورزی قندخاورمیانه زیر نظر میگیرد تا کیفیت و عیار این محصول ارزشمند حفظ شود. در ادامه امید آن داریم تا با لطف و مرحمت پروردگار، همت همیشگی کشاورزان، دانش و تلاش شبانه روزی کارگران، متخصصان و مدیران مجموعه قند خاورمیانه سالی پربرکت را در راستای رونق صنعت کشور پیش رو داشته باشیم.